Katowice – Międzynarodowe Centrum Kongresowe

  • katowice-projekt
  • katowice-projekt

Projekt i pełne wykonanie:

– wentylowanych fasad,
– okładzin akustycznych,
– elementów małej architektury (schodów, krawężników, parapetów itp.)

Zakres: ok. 9400 sztuk
Klient: Miasto Katowice
Zamawiający: Warbud S.A., Aleja Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa