Włókna Alkali Resistant (AR lub ARG)

Włókna Alkali Resistant (AR lub ARG) – to włókna odporne na alkaliczne środowisko reagującego z wodą cementu. Im większa w zawartość cyrkonu we włóknach szklanych, tym lepsza odporność na oddziaływanie alkalicznych produktów hydratacji cementu portlandzkiego, zastąpiły one całkowicie kancerogenne włókna azbestowe.

Beton zbrojony włóknem szklanym (Glassfibre Reinforced Concrete, GRC lub GFRC)

Beton zbrojony włóknem szklanym (Glassfibre Reinforced Concrete, GRC lub GFRC) – to beton wielokroć bardziej trwały i wytrzymały od tradycyjnych betonów architektonicznych i konstrukcyjnych.

W pierwszej fazie produkcji włókna szklane dodaje się w celu eliminacji lub ograniczenia spękań skurczowych, występujących głównie w elementach nawierzchni betonowych, tynkach i natryskiwanych warstwach zapraw remontowych. Ich działanie jest we wczesnym etapie dojrzewania betonu podobne do powszechnie w tym celu stosowanych włókien polipropylenowych (PP).

W późniejszych okresach, włókna szklane mają w przeciwieństwie do włókien polipropylenowych (PP), charakter włókien zbrojących, bowiem ich moduł sprężystości jest znacznie wyższy od modułu sprężystości betonu.

Dla porównania, moduł sprężystości Younga włókien polipropylenowych (PP) jest znacznie niższy i wynosi jedynie około 5 GPa, tymczasem włókna szklane pozwalają uzyskać moduł Younga na poziomie 25 GPa.

Skład betonów GRC (GFRC)

Betony GRC składają się z:

 • alkaloodpornych włókien szklanych o podwyższonej zawartości cyrkonu
 • cementu
 • piasku o specjalnych parametrach
 • wody
 • środków chemicznych, koniecznych przy stosowaniu włókien szklanych, jak też polepszających cechy i parametry gotowego wyrobu
 • barwników
 • innych dodatków, w zależności od przeznaczenia i zastosowania docelowego produktów GRC (GFRC).

Płyty elewacyjne/okładzinowe GRC (GFRC)

Okładziny i płyty elewacyjne, są to elewacyjne płyty nienośne, zamocowane do konstrukcji za pomocą systemów łączących. Między płytą a konstrukcją nośną może być umieszczona warstwa izolacyjna (za normą: PN-EN 14992:2007), dostępne wymiary płyt elewacyjnych i okładzinowych to:

 • 100 x 50 cm
 • 120 x 80 cm
 • 240 x 120 cm
 • 200 x 400 cm
 • i większe, w zależności od projektu i specyfikacji.