Warszawa – Instytut Zdrowia Dziecka

  • szpital dzieciecy

Zakres: 114 różnych rodzajów prefabrykowanych elementów

Inwestor: Warszawski Szpital Dziecięcy

Klient: Warbud S.A., Aleja Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa