Czym są ściany oporowe?

Ściany oporowe, zwane również murami oporowymi, są samodzielnymi budowlami przyjmującymi postać ściany lub podłużnego filara przyściennego o prostym, skokowym lub ściętym boku zewnętrznym. Wykonane są z betonu lub żelbetu, a także z betonowych bloków, cegieł, kamieni, pustaków, czy gabionów. Są to elementy konstrukcyjne, które przenoszą napór zabezpieczonego obiektu na podłoże. Najprostsze mury oporowe przyjmują postać ściany wbijanej bezpośrednio w podłoże na odpowiednią głębokość. Nie jest to jednak zbyt skuteczne rozwiązanie, […]

Czy beton może się zapalić?

Beton jest niepalnym materiałem i sam z siebie nie może się zapalić. Oczywiście jego powierzchnia może płonąć, np. w sytuacji, gdy jest pokryta łatwopalnym materiałem – paliwem, lakierem czy tworzywem sztucznym itp. Niemniej jednak sam beton nie jest palny w taki sposób, jak m.in. drewno. Nie oznacza to jednak, że jest całkowicie odporny na działanie ognia. Owszem, betonowa ściana doskonale chroni przed płomieniami, niestety, przy okazji może się bardzo mocno[…..]

Z czego zbudowane są ściany oporowe?

Ściany oporowe są generalnie stosunkowo prostymi konstrukcjami. Najprostsze z nich mogą być zbudowane nawet ze zwykłych gałęzi, drewnianych desek lub bali i służyć ochronie przed piaskiem nawiewanym z pustyni – zresztą w niektórych częściach świata do dzisiaj można spotkać takie konstrukcje. Są one oczywiście dość prymitywne, nic więc dziwnego, że jeżeli tylko istnieje możliwość zastosowania innego, bardziej wytrzymałego materiału, wówczas drewno jest nim zastępowane. Tym samym proste ściany oporowe można[…..]