Białka Tatrzańska – stacje narciarskie

Rozbudowa kompleksu stacji narciarskich

Powierzchnia: około 540 m2

Inwestor: Dolny Dworzec Kolejowy „Remiaszów” – Kotelnica w Białce Tatrzańskiej

Klient: Stramont Sp. z oo, ul. Szara 14/38, 00-420 Warszawa