Dane techniczne

Parametr Jednostka Metoda natryskowa Metoda mieszanki odlewanej Beton tradycyjny
Zawartość włókna szklanego w masie betonu (maks.) % 5% 3% 0%
Gęstość w stanie suchym. g/cm3 1,8-2,2 1,8-2,2 2,2-2,6
Przewodność cieplna W/m*K 0,9-1,5 0,9-1,5 1,0-2,0
Rozszerzalność cieplna X10 -6 / oC 7-12 7-12 10-18
Mrozoodporniść Cykl >250 >250 <75
Tłumienie dźwięków (płaska płyta 9,3 mm) dB 31,2 31,2 31,2
Zginanie:
Napręzenie niszczące (MOR) MPa 20-30 10-14 2-4
Granica proporcjonalności (LOP) MPa 8-13 7-9 1-2
Moduł Younga GPa 15-25 13-21 27-35
Rozciąganie:
Naprężenie niszczące (UTS) MPa 8-11 4-7 1-4
Granica proporcjonalności(BOP) Mpa 5-7 4-6 1-3
Ścinanie MPa 8-11 5-7 3-5
Ściskanie:
Wytrzymałość na ściskanie MPa 50-80 30-80 15-60
Udarność kJ/m2 10-25 10-15 0,05
Moduł sprężystosci GPa 10-20 10-20 20-40
Skurcz suszenia % 0,6-1,2 0,1-0,2 0.8-1.8